Menu

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, November 25, 2020

Website nshya zakozwe na Homebiztec
25 november 2020 10:04 am (updated)

 
Mattis construction company www.mattiscontruction.rw Limited has provided a range of repair and maintenance services to customers throughout whole country Rwanda. With our trademark services of waterproofing, Epoxy Flooring, carbon fiber, seismic stabilization, epoxy injection, and concrete repair, joint sealants and General Construction, our crews have worked on almost every major commercial building, Hospitals , water projects , Etc ..
... Read more

Monday, August 10, 2020

Uko watsinda ikizamini cya Polisi

homebiztec - Rwanda
Usomye umutwe w'iyi nkuru wagira amatsiko menshi, ariko siko biri. Maze amasaha ndi kureba imbuga nshyashya ziri mu Rwanda, nanjye mbigwaho, nsanga ari ngombwa kuba nabamenyesha uko nabibonye. Mu by'ukuri, imbuga zikorwa n'abanyarwanda zitangiye kwiyongera kandi zigiye zigira akamaro kenshi kandi gatandukanye ku buryo bigoye guhita ubyibonera ushakishije kuri Google.

Umutwe w'iyi nkuru wagutera ubwoba cg se ukagirango hari ikindi kizamini ugiye guhura nacyo. Reka da! Ahubwo ni inama nasanze yanditse ku rubuga rwigisha kandi rugasobanura amategeko y'umuhanda mu Rwanda kandi mu Kinyarwanda. Uru rubuga rwitwa www.ikizamini.com

Thursday, May 7, 2020

Ibyatsi byirukana Imbeba n'utundi tunyamaswa tumeze nka zo

Nta muntu uyobewe ko imbeba zitatanya ibintu mu nzu, zikubagana, zirya imyenda, ibiryo, n'ibindi bintu byinshi mu nzu cg mu biro (bureau/Office).

Izi kandi zishobora no kwangiza imyaka mu murima no busitani, kandi zikabikora zisize n'inkari n'amahurunguru yazo

Monday, May 4, 2020

Kuki URUHUSHYA rwa SSL ari ngombwa kuri SiteWeb (Urubuga) yanyu?

Kenshi dukunze kujya gushaka amakuru cg se ibikorerwa kuri Murandasi, cyane cyane dukoresheje Urubuga rwo gushakisha ruzwi nka Google, ariko tukanakoresha Porogaramu (Browser) yabo yitwa Google Chrome. Iyi rero ikunze guhita igaragaza ko urubuga usuye rudafite ubwirinzi bwizewe cg buhagije; bikaba byatuma abakiriya bawe batizera kuba bakoresha SiteWeb yawe bagura cyangwa bishyura hakoreshejwe iryo koranabuhanga.

Monday, December 9, 2019

Adobe Illustrator Repair Tool

https://www.repairtoolbox.com/illustratorrepair.html
Bantu mukoresha Adobe Illustrator, mujya muhura n'utubazo ugasanga ufunguye file watayeho amasaha n'amasaha ikanga, cg ikavuga ngo "file damaged" cg ngo "file format is unkown" n'ibindi, hari Repair Tool yahsyizwe hanze uyishaka wayisanga hano: REPAIRTOOLBOX,
Aba kandi bagufitiye n'izindi Tools zishobora gukosora anfi ma files: Microsoft, Ms Office, Adobe, Cds & Dvd, na Databases (Sql, Msql, DBF...) tutibagiwe na Zip files na RAR files.

Sunday, December 8, 2019

Ese wasubiza Windows 10 muri Machine yawe

Ubusanzwe Imashini yaguranwe na Os (Operating System) ya Windows 10 iba yarashyize license key muri Bios yayo, ushobora rero kongera kuyisubizamo nya kibazo, ukoresheje agaporogaramu gato kashyizweho na Microsoft  Kitwa MediaCreationTool.
Wifashishije aka gakoresho rero ushobora gukora Flash itari hasi ya 8GB cg se Iso cyangwa DVD.
Uko bikorwa

Tuesday, November 12, 2019

Photoshop error fixing


Photoshop ( CS4, CS5, CS6 na CC ubwoko bwose).ikunze kugaragaza ikibazo cyo gu savinga amafoto cyangwa n'ibindi, ikavuga ibi bibazo bikurikira:

Ikibazo (mu cyongereza):
1. Could not complete your request because of a problem parsing the JPEG data.
2. Could not complete the Save As Command because there is not enough memory (RAM).
3. An integer between 96 and 8 is required. Closest value inserted.

Wednesday, October 30, 2019

Kubasha kubara inyuguti wanditse cg se interuruo muri mudasobwa

Mwari muzi ko ushobora kubara Inyuguti (Characters), cg se interuro (Sentences) Ibika (Paragraphs) zigize ibyo wandika byose kuri mudasobwa yawe? Wakoresha uru rubuga charactercountonline.com n'ubwo hari porogaramu nyinshi zabikwereka cyane cyane iya MsWord n'izindi, ariko akarusho hano ushobora kubikora ako kanya kuri murandasi (online).
Ikindi cyiza kandi ni uko ushobora no kuba wamenya igihe ukoresha mu munota ukamenya inyuguti waba wanditse. Aha kandi ushobora kuba watanga ikizamini cyo kwandika wihuta ku muntu ushaka umukozi uzajya yandika ibitabo n'ibindi, ku bashaka kumenya by'ukuri imyihutire y'umuntu.
Dore Link wareberaho | Kanda aha | hasi ushobora kwinjiza inyuguti ushaka cg inyandiko maze ukamenya igizwe n'inyuguti zingahe? Amagambo angahe? Interuro zingahe? Ibika (igika) bingahe? cg se ahasigaye umwanya hangana gute. Urugero: Iyi nkuru igizwe n'inyuguti d 839,
Komeza inkuru urebe aho wabariria inyugutis zawe.

Monday, August 12, 2019

Zimwe na zimwe muri Codes zikoreshwa muri Android

Mukomere, abantu benshi bakunze gukenera kumenya neza amakuru ya Telephoni ngendanwa zabo, cyane cyane izikoresha Porogaramu ya Android. Hari bumwe mu byuryo bukoreshwa mu kugirango umenye amakuru utiriwe unyura ahabugenewe mu buryo bwihuse aribyo byiswe Codes nyine ukoresha ngo ubigereho. Ibi murabisanga kuri iyi foto twagerageje kubashyiririraho. Muyibike ahantu mujye muyifashisha. Amahirwe masa. Icyitonderwa: Ntabwo izi codes zikora mu bwoko bwose bwa Android, biterwa na version yasohotseho. ikindi kandi murabona ko ibisobanuro biri mu cyongereza, byaba byiza mubanje gusobanuza mu gihe mugiye kuzikoresha, cyane cyane abatumva icyongereza.

Tuesday, June 25, 2019

Imashini yawe [Pc] igenda buhoro?


Ishusho ya techhive.com
Nigeze kubona imashini narimo nkoreraho igenda buhoro nkomeza kwibaza impamvu, biranyobera. Nkoresha uburyo bwose buzwi bwihutirwa biranga kugirango ndebe ko yakwihuta wapi.
Ngirango ku basanzwe bakora imashini cg bakosora amakosa za mudasobwa zihura nayo (Repair and Troubleshooting) musanzwe mumenyereye aho muca cg mukora kugirango imashini igenda gahoro cg se itihuta cg se ishyuha cyane ibashe gukira.
Dore rero agashya nabonye ntari niteguye ariko najyaga nibaza impamvu. [Windows Modules Installer Worker]