Saturday, July 24, 2021

MANGO: Ibiciro bya Internet


Tumaze igihe dukoresha Interineti yihuta cyane yo mu bwoko bwa 4G, dore ko yamaze gusakara mu Rwanda hose. Kimwe mu bigo rero bitanga uyu muyoboro MANGO kikaba cyarashyize hanze ibiciro bishya musanga ku mbonerahamwe iri ku rubuga rwacyo, cyangwa se hano kuri blog yacu.

We have long been using the fastest 4G Internet, which has spread all over Rwanda. So one of the companies that offer this channel, MANGO has put out new prices that you can find on the chart on its website, or here on our blog.

Wednesday, July 21, 2021

AirTel: Ibiciro bya Internet


Mu gitondo incuti yatwandikire ishaka kumenya ibiciro bigezweho bya Internet mu kigo cy'itumanaho mu Rwanda cya AirTel, maze bituma duhita tubona ari ngombwa ko namwe twabibasangiza.
Ibyo biciro ngibi hasi aha muhitemo ibibakwiye.


In the morning a friend wrote to us wanting to know the current prices of the Internet at the AirTel Rwanda telecommunications center, and made us immediately feel the need to share them with you.

Tuesday, July 20, 2021

Eid-al-Adha: Sangiza inshuti zawe Ikarita z'ibyishimo.

Kinyarwanda 
Kenshi mu minsi mikuru dukunze gushaka uko twakoherereza abavandimwe hirya no hino, ikarita z'ibyishimo bitandukanye. Kwifurizanya umunsi mwiza, n'ibindi. Uyu munsi wa Eid-al-Adha rero twabakoreye ikarita ebyiri z'ubuntu mwasangiza inshuti. Hitamo mu Kinyarwanda iya WhatsApp | Facebook.
Ukeneye se ikarita yawe bwite, twandikire cg duhamagare tuyigukorere ku giciro cyiza.

Monday, July 12, 2021

Wakora Ubucuruzi Bwawe Binyuze mubikorwa byo Kwamamaza kuri Telephone ngendanwa.

Kwamamaza kuri terefone bigufasha kugera ku bakiriya bawe bashobora kuba bagenda mu gihe cy'amasaha yakazi. ntibikiri ngombwa kwishingikiriza urutonde rw'ubutumwa buhenze kandi butoroshye bwo gukoresha za e-mail kandi bigora rimwe na rimwe no kubukoresha.

Umubare munini w'ibigo bito n'ibiciriritse bifite amafaranga make yo gushora muburyo gakondo bwo kwamamaza. Ibigo byinshi bito n'ibiciriritse byatangaje ko byakubye kabiri ibicuruzwa byabyo mu mwaka wa mbere bibishyize mu bikorwa. [Izindi mbuga zakugirira akamaro ]

Friday, July 9, 2021

Aho wakura Code z'ibihugu ushaka guhamagara.


Igihe kimwe naramutse nibaza nimero mbonye  impamagaye, ntangira gushakisha aho ikomotse nibwo nabonye uru rubuga ko ari ingirakamaro.

CountryCode.org ni urubuga muri zimwe tubashakishiriza, rushobora kuguha amakuru yizewe ya Code wakoresha kugirango uhamagare mu kindi gihugu. Si Code gusa kandi ruguha ahubwo rugura n'andi makuru kuri buri gihugu ushatse.