Monday, December 9, 2019

Adobe Illustrator Repair Tool

https://www.repairtoolbox.com/illustratorrepair.html
Bantu mukoresha Adobe Illustrator, mujya muhura n'utubazo ugasanga ufunguye file watayeho amasaha n'amasaha ikanga, cg ikavuga ngo "file damaged" cg ngo "file format is unkown" n'ibindi, hari Repair Tool yahsyizwe hanze uyishaka wayisanga hano: REPAIRTOOLBOX,
Aba kandi bagufitiye n'izindi Tools zishobora gukosora anfi ma files: Microsoft, Ms Office, Adobe, Cds & Dvd, na Databases (Sql, Msql, DBF...) tutibagiwe na Zip files na RAR files.

Sunday, December 8, 2019

Ese wasubiza Windows 10 muri Machine yawe

Ubusanzwe Imashini yaguranwe na Os (Operating System) ya Windows 10 iba yarashyize license key muri Bios yayo, ushobora rero kongera kuyisubizamo nya kibazo, ukoresheje agaporogaramu gato kashyizweho na Microsoft  Kitwa MediaCreationTool.
Wifashishije aka gakoresho rero ushobora gukora Flash itari hasi ya 8GB cg se Iso cyangwa DVD.
Uko bikorwa

Tuesday, November 12, 2019

Photoshop error fixing


Photoshop ( CS4, CS5, CS6 na CC ubwoko bwose).ikunze kugaragaza ikibazo cyo gu savinga amafoto cyangwa n'ibindi, ikavuga ibi bibazo bikurikira:

Ikibazo (mu cyongereza):
1. Could not complete your request because of a problem parsing the JPEG data.
2. Could not complete the Save As Command because there is not enough memory (RAM).
3. An integer between 96 and 8 is required. Closest value inserted.

Wednesday, October 30, 2019

Kubasha kubara inyuguti wanditse cg se interuruo muri mudasobwa

Mwari muzi ko ushobora kubara Inyuguti (Characters), cg se interuro (Sentences) Ibika (Paragraphs) zigize ibyo wandika byose kuri mudasobwa yawe? Wakoresha uru rubuga charactercountonline.com n'ubwo hari porogaramu nyinshi zabikwereka cyane cyane iya MsWord n'izindi, ariko akarusho hano ushobora kubikora ako kanya kuri murandasi (online).
Ikindi cyiza kandi ni uko ushobora no kuba wamenya igihe ukoresha mu munota ukamenya inyuguti waba wanditse. Aha kandi ushobora kuba watanga ikizamini cyo kwandika wihuta ku muntu ushaka umukozi uzajya yandika ibitabo n'ibindi, ku bashaka kumenya by'ukuri imyihutire y'umuntu.
Dore Link wareberaho | Kanda aha | hasi ushobora kwinjiza inyuguti ushaka cg inyandiko maze ukamenya igizwe n'inyuguti zingahe? Amagambo angahe? Interuro zingahe? Ibika (igika) bingahe? cg se ahasigaye umwanya hangana gute. Urugero: Iyi nkuru igizwe n'inyuguti d 839,
Komeza inkuru urebe aho wabariria inyugutis zawe.

Monday, August 12, 2019

Zimwe na zimwe muri Codes zikoreshwa muri Android

Mukomere, abantu benshi bakunze gukenera kumenya neza amakuru ya Telephoni ngendanwa zabo, cyane cyane izikoresha Porogaramu ya Android. Hari bumwe mu byuryo bukoreshwa mu kugirango umenye amakuru utiriwe unyura ahabugenewe mu buryo bwihuse aribyo byiswe Codes nyine ukoresha ngo ubigereho. Ibi murabisanga kuri iyi foto twagerageje kubashyiririraho. Muyibike ahantu mujye muyifashisha. Amahirwe masa. Icyitonderwa: Ntabwo izi codes zikora mu bwoko bwose bwa Android, biterwa na version yasohotseho. ikindi kandi murabona ko ibisobanuro biri mu cyongereza, byaba byiza mubanje gusobanuza mu gihe mugiye kuzikoresha, cyane cyane abatumva icyongereza.

Tuesday, June 25, 2019

Imashini yawe [Pc] igenda buhoro?


Ishusho ya techhive.com
Nigeze kubona imashini narimo nkoreraho igenda buhoro nkomeza kwibaza impamvu, biranyobera. Nkoresha uburyo bwose buzwi bwihutirwa biranga kugirango ndebe ko yakwihuta wapi.
Ngirango ku basanzwe bakora imashini cg bakosora amakosa za mudasobwa zihura nayo (Repair and Troubleshooting) musanzwe mumenyereye aho muca cg mukora kugirango imashini igenda gahoro cg se itihuta cg se ishyuha cyane ibashe gukira.
Dore rero agashya nabonye ntari niteguye ariko najyaga nibaza impamvu. [Windows Modules Installer Worker]

Tuesday, June 18, 2019

Brave : Porogaramu nshya yihuta kurusha Chrome na Firefox

Nk'uko mujya mubyumva, abakoresha cyane impuga za murandasi, muzi ko kugirango umuntu abashe kubona amakuru ayo ari yo yose kuri murandasi (Internet) agomba gukoresha porogaramu yabugenewe ikora ako kazi.
Izizwi cyane kuri PC (Personnel Computer) na Mac ni IE(Internet Explorer), Mozilla FireFox, SAFARI, Google Chrome, n'izindi tutarondora ariko tutibagiwe n'izikora muri za SmartPhones.
Intyoza mu gukora za porogaramu rero nazo ntiziba zicaye ubusa, nibwo bagize gutya bazana iyitwa BRAVE.

Wednesday, June 12, 2019

Uburyo wabika Video Online nta Porogaramu

Mu nkuru yacu iheruka twabagejejeho Porogaramu ushobora kwifashisha kugirango ubashe kubika Video za YouTube n'ahandi, kugirango ubashe kuba wazireba nyuma udakoresheje Internet.

Hari ubundi buryo rero twakuboneye wakwifashisha mu gihe ufite Telefoni ngendanwa cg se uri kuri Mudasobwa itari iyawe nko muri (Cyber Café); cg se wifuza ko wakoresha ahantu hari Connexion yihuta. urubuga rwitwa Y2mate rwagufasha kuba wabika Video ukuye kuri YouTube, Facebook, Dailymotion, Youku n'ahandi, noneho ukaba washobora kua wahindura muri (Formats) ushaka.
Uru rubuga rero rushobora kugufasha guhindura Video muri buryo iba yaba :  MP4, M4V, 3GP, WMV, FLV, MO, MP3, WEBM, n'izindi.

Friday, June 7, 2019

YouTube Video: Porogaramu 2 nziza zagufasha kubika video za YouTube

1-  4K Video Downloader

Iyi irihuta cyane iroroshye ku mashini, umwihariko wayo cyane ni uko ushobora no kubika (Playlist) yose.
Ikora ite rero, icyo usabwa ni ugukora copy paste ya link ya video ushaka ukayishyira ahabugenewe muri iriya porogaramu, ugahitamo uko ushaka ko video yawe iza kuba imeze (output format ex: .mp4) cg se ingano yayo (ex:240p, 360p) hanyuma ugahitamo n'aho ubika.
Iyi porogaramu rero kandi ishobora kubika uburyo bwose (formats) nka MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3GP, 3D na 360-degree Video.

Thursday, June 6, 2019

Mozilla Firefox 70 vers. yazanye udushya twinshi

Ubu ushobora kuba wabuza Video za Publicity muri Mozilla Firefox Version 66.

Uko ugenda ubona Mozilla nshyashya niko ugenda ugira ubudahangarwa muri mudasobwa yawe cg ubwirinzi bukomeye, ubu Firefox igezweho yakoze ibitangaza ku buryo imbuga nkoranya mbaga zikunze kohereza amashusho yo kumenyesha ibikorwa ibi n'ibi cg biriya, ushobora kuba ubwawe nk'umusomyi wabihagarika ntibiguteshe igihe uri mu kazi, igihe utabishaka.

Gucunga umutekano w'ibyawe ubyirebera imbona nkubone