Sunday, August 15, 2021

Assomusiyo: Sangiza abandi ikarita z'ibyishimo


Kinyarwanda 
Kenshi mu minsi mikuru dukunze gushaka uko twakoherereza abavandimwe hirya no hino, ikarita z'ibyishimo bitandukanye. Kwifurizanya umunsi mwiza, n'ibindi. Uyu munsi wa Assomusiyo ya Bikira Mariya rero twabakoreye ikarita ebyiri z'ubuntu mwasangiza inshuti.
Hitamo mu Kinyarwanda► iya Iya mbere| Iya kabiri.
Ukeneye se ikarita yawe bwite, twandikire cg duhamagare tuyigukorere ku giciro cyiza.